Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Rokkjær Specialoptik håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Anne Britt Rasmussen er dataansvarlig, og sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Mine kontaktoplysninger er:

Bagsværd Hovedgade 81, 2880 Bagsværd

post@rokkjaer.dk

Telefon: 44 98 53 06

Vi behandler følgende persondata

Når du handler hos mig behandles følgende personoplysninger:

Jeg registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos mig:
o Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik
Jeg registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelser, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.
o Helbredsoplysninger og CPR-nr.
Formål med behandling og retsgrundlag
o Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at jeg kan levere de produkter, du køber hos mig, samt for at jeg kan opfylde garantiforpligtelser.
o Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler
o Lov om medicinsk udstyr
Jeg videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for at kunne levere den bestilte vare.
Jeg videregiver om nødvendigt oplysninger til øjenlæger og kommunikationscentre, hvilket sker for at sikre den nødvendige behandling af dig.
Videregivelse af personoplysninger sker efter samtykke givet af dig. Dette kan være mundtligt eller skriftligt.
Almindelige personoplysninger kan slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi er ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.
Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

 Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jegbehandler om dig
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg har registreret om dig
Du har ret til at få slettet de personoplysninger jeg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre jeg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine medarbejdere, der behandler personfølsomme data.

Klageinstans

Hvis du har mistanke om at dine data ikke er blevet håndteret korrekt, bedes du rette henvendelse til mig, så vi sammen kan løse problemer.

Du har mulighed for at klage over min behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Venlig hilsen

Optiker, indehaver og dataansvarlig

Anne Britt Rasmussen